MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thanh Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55158, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng là 55158.

2. Mã bưu chính 55158 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55158 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thanh Bình Hải Châu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55158 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng có 5 số là 55158, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 551588

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 530394

Địa chỉ: Sô´33, Lô nhà B1số 1-31, Khu chung cư Đường Lý Tự Trọng, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551584

Tên bưu cục: Cao Thắng

Điện thoại: 530422

Địa chỉ: Sô´33, Đường Cao Thắng, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551590

Tên bưu cục: Chợ Đống Đa

Điện thoại: 530993

Địa chỉ: Kiệt 378, Đường Đống Đa, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551585

Tên bưu cục: Đinh Tiên Hoàng

Điện thoại: 530443

Địa chỉ: Sô´02, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551581

Tên bưu cục: Hải Hồ

Điện thoại: 519719

Địa chỉ: Sô´k114/7, Kiệt 114, Đường Hải Hồ, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551703

Tên bưu cục: HC14

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´4, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551580

Tên bưu cục: Ông Ích Khiêm

Điện thoại: 0236.3531694

Địa chỉ: Sô´48, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551582

Tên bưu cục: Ông Ích Khiêm 2

Điện thoại: 582479

Địa chỉ: Sô´455, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551586

Tên bưu cục: Thạch Thang

Điện thoại: 887599

Địa chỉ: Sô´276, Đường Đống Đa, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551589

Tên bưu cục: Thanh Hải

Điện thoại: 519518

Địa chỉ: Sô´01, Đường Thanh Hải, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551587

Tên bưu cục: Thanh Sơn

Điện thoại: 530687

Địa chỉ: Sô´22, Đường Thanh Sơn, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551583

Tên bưu cục: Thanh Thuỷ

Điện thoại: 530567

Địa chỉ: Sô´179, Đường Thanh Thủy, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>