MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 476520

Tên bưu cục: Chợ Cồn

Điện thoại: 0943068799

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Thanh Dương Thanh Dương Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 476521

Tên bưu cục: Thanh Dương

Điện thoại: 0917820003

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Thanh Dương Thanh Dương Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>