MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 476410

Tên bưu cục: Phuống

Điện thoại: 02383938101

Địa chỉ: Xóm 1 Tiên cầu, Xã Thanh Giang Thanh Giang Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 476411

Tên bưu cục: Thanh Giang

Điện thoại: 0988806140

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Thanh Giang Thanh Giang Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>