MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Hà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 172700

Tên bưu cục: Thanh Hà

Điện thoại: 02203815159

Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Thanh Hà Thanh Hà Thanh Hà Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172960

Tên bưu cục: Thanh Hà

Điện thoại: 02203815159

Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Thanh Hà Thanh Hà Thanh Hà Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172970

Tên bưu cục: Thanh Hà

Điện thoại: 02203815159

Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Thanh Hà Thanh Hà Thanh Hà Hải Dương

Xem chi tiết>>