MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 403670

Tên bưu cục: Đoan Vĩ

Điện thoại: 02263888075

Địa chỉ: Thôn Đoan Vỹ 1, Xã Thanh Hải Thanh Hải Thanh Liêm Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 403671

Tên bưu cục: Thanh Hải

Điện thoại: 02263888150

Địa chỉ: Thôn Cổ Động, Xã Thanh Hải Thanh Hải Thanh Liêm Hà Nam

Xem chi tiết>>