MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 475820

Tên bưu cục: Chợ Rạng

Điện thoại: 01277643678

Địa chỉ: Xóm Trường Minh, Xã Thanh Hưng Thanh Hưng Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 475821

Tên bưu cục: Thanh Hưng

Điện thoại: 0982300526

Địa chỉ: Xóm thanh quang, Xã Thanh Hưng Thanh Hưng Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>