MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Kim

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 333123

Tên bưu cục: Thanh Kim

Điện thoại: 01255252902

Địa chỉ: Thôn Bản Kim, Xã Thanh Kim Thanh Kim Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>