MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Lâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 476431

Tên bưu cục: Chợ Đón - 1

Điện thoại: 938133

Địa chỉ: Xóm mỹ hòa, Xã Thanh Lâm Thanh Lâm Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 476432

Tên bưu cục: Lâm Thành - 2

Điện thoại: 938134

Địa chỉ: Xóm minh sơn, Xã Thanh Lâm Thanh Lâm Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 476430

Tên bưu cục: Thanh Lâm

Điện thoại: 0947818790

Địa chỉ: Xóm Minh Đức, Xã Thanh Lâm Thanh Lâm Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>