MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạnh Lộc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72970, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh là 72970.

2. Mã bưu chính 72970 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72970 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạnh Lộc Quận 12, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72970 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh có 5 số là 72970, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 729719

Tên bưu cục: An Phú Đông 19

Điện thoại: 7197406

Địa chỉ: Sô´024/1C, Khu phố 1, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729729

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729700

Tên bưu cục: Ngã Tư Ga

Điện thoại: 02837163627

Địa chỉ: Đường Hà Huy Gíap, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729726

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 05

Điện thoại: 7123140

Địa chỉ: Sô´986, Khu phố 2, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729727

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 05

Điện thoại: 7123140

Địa chỉ: Sô´986, Khu phố 2, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729701

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 1

Điện thoại: 7169442

Địa chỉ: Sô´328/37, Khu phố 3a, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729715

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 10

Điện thoại: 7123199

Địa chỉ: Sô´17/5a, Khu phố 2, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729711

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 11

Điện thoại: 7161661

Địa chỉ: Sô´kios 4, Khu phố 3a, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729712

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 12

Điện thoại: 7161640

Địa chỉ: Sô´26, Khu phố 1, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729704

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 13

Điện thoại: 7161656

Địa chỉ: Sô´54/4, Khu phố 1, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729721

Tên bưu cục: Thạnh lộc 15

Điện thoại: 7162001

Địa chỉ: Sô´19, Khu phố 3a, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729722

Tên bưu cục: Thạnh lộc 16

Điện thoại: 7162145

Địa chỉ: Sô´47, Khu phố 3a, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729710

Tên bưu cục: Thạnh lộc 17

Điện thoại: 7160713

Địa chỉ: Sô´268, Khu phố 3a, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729720

Tên bưu cục: Thạnh lộc 18

Điện thoại: 7162556

Địa chỉ: Sô´7B7, Khu phố 3a, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729723

Tên bưu cục: Thạnh lộc 19

Điện thoại: 7162589

Địa chỉ: Sô´03, Khu phố 3a, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729702

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 2

Điện thoại: 7160482

Địa chỉ: Sô´247, Khu phố 3a, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729724

Tên bưu cục: Thạnh lộc 20

Điện thoại: 7168894

Địa chỉ: Sô´2/14,, Khu phố 3a, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729725

Tên bưu cục: Thạnh lộc 20

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2/14, Khu phố 3a, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729728

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 21

Điện thoại: 7163640

Địa chỉ: Sô´107, Khu phố 2, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729713

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 3

Điện thoại: 7160898

Địa chỉ: Sô´63B, Khu phố 1, Phường Thạnh Lộc Thạnh Lộc Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>