MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạnh Lộc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ là Mã bưu chính 90504, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ là 90504.

2. Mã bưu chính 90504 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90504 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90504 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ có 5 số là 90504, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 905041

Tên bưu cục: Tân An

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân An, Xã Thạnh Lộc Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905042

Tên bưu cục: Tân Lợi

Điện thoại: 3650232

Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905051

Tên bưu cục: Thắng Lợi

Điện thoại: 3650364

Địa chỉ: Sô´121, Ấp Thắng Lợi, Xã Thạnh Lộc Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905040

Tên bưu cục: Thạnh Lộc

Điện thoại: 02923650101

Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905043

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905052

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 2

Điện thoại: 3641731

Địa chỉ: Sô´30, Ấp Thắng Lợi, Xã Thạnh Lộc Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>