MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thanh Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn là Mã bưu chính 24257, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn là 24257.

2. Mã bưu chính 24257 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 24257 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thanh Long Văn Lãng, Lạng Sơn.

Ngoài ra, Mã bưu chính 24257 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn

Mã bưu chính Phường xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn có 5 số là 24257, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 242587

Tên bưu cục: Thanh Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Pác Cú, Xã Thanh Long Thanh Long Văn Lãng Lạng Sơn

Xem chi tiết>>