MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 275460

Tên bưu cục: Thanh Long

Điện thoại: 01658288263

Địa chỉ: Xóm Tắp Ná, Xã Thanh Long Thanh Long Thông Nông Cao Bằng

Xem chi tiết>>