MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thanh Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội là Mã bưu chính 11330, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội là 11330.

2. Mã bưu chính 11330 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11330 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thanh Lương Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11330 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội có 5 số là 11330, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 113353

Tên bưu cục: Bạch Đằng 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´930, Phố Bạch Đằng, Phường Thanh Lương Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112030

Tên bưu cục: BCP Hai Bà Trưng 1

Điện thoại: 024.39717990

Địa chỉ: Sô´936, Phố Bạch Đằng, Phường Thanh Lương Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113360

Tên bưu cục: Lạc Trung

Điện thoại: 02432242379

Địa chỉ: Sô´227, Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113350

Tên bưu cục: Lãng Yên

Điện thoại: 39875724

Địa chỉ: Sô´3, Phố Lãng Yên, Phường Thanh Lương Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113349

Tên bưu cục: Thanh Lương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´117, Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113347

Tên bưu cục: Thanh Lương 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´52 tổ24d, Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113348

Tên bưu cục: Thanh Lương 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´11 tổ 14b, Ngõ 42, Phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113352

Tên bưu cục: Thanh Lương 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´106 tổ 25, Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113351

Tên bưu cục: Thanh Lương 4

Điện thoại: 39874966

Địa chỉ: Sô´98 tổ 9 TL, Phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 112050

Tên bưu cục: TMĐT Bạch Đằng

Điện thoại: 024.36331471

Địa chỉ: Sô´936, Phố Bạch Đằng, Phường Thanh Lương Thanh Lương Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>