MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 186460

Tên bưu cục: Thanh Lương

Điện thoại: 02253983199

Địa chỉ: Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Lương Thanh Lương Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>