MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Lưu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 403301

Tên bưu cục: Thanh Lưu

Điện thoại: 02263887717

Địa chỉ: Thôn Đồi Ngang, Xã Thanh Lưu Thanh Lưu Thanh Liêm Hà Nam

Xem chi tiết>>