MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thành Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 447110

Tên bưu cục: Thành Minh

Điện thoại: 0919291680

Địa chỉ: Thôn Minh Hải, Xã Thành Minh Thành Minh Thạch Thành Thanh Hoá

Xem chi tiết>>