MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 154440

Tên bưu cục: Thanh Mỹ

Điện thoại: 02433838108

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vị Thuỷ, Xã Thanh Mỹ Thanh Mỹ Sơn Tây Hà Nội

Xem chi tiết>>