MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạnh Mỹ Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71400, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh là 71400.

2. Mã bưu chính 71400 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71400 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạnh Mỹ Lợi Quận 2, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71400 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh có 5 số là 71400, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 714030

Tên bưu cục: Đường 20

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´117A, Khu phố 3, Phường Thạnh Mỹ Lợi Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 714029

Tên bưu cục: Nguyễn Duy Trinh 7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1/3A, Đường Thạnh Mỹ Lợi, Phường Thạnh Mỹ Lợi Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 714027

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Định 10

Điện thoại: 7423192

Địa chỉ: Sô´1/16B, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 714028

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Định 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1/16B, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 714000

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Định 6

Điện thoại: 7421541

Địa chỉ: Sô´926, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 714001

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Định 7

Điện thoại: 7421686

Địa chỉ: Sô´980A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 714032

Tên bưu cục: thùng thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường liên tỉnh lộ 25B, Phường Thạnh Mỹ Lợi Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>