MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Nhàn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 114001

Tên bưu cục: độc lập Bệnh viện Thanh Nhàn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´48, Phố Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn Thanh Nhàn Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113252

Tên bưu cục: Thanh Nhan

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´107A9 số 1, Ngõ 88, Phố Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn Thanh Nhàn Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113200

Tên bưu cục: Thanh Nhàn

Điện thoại: 36362525

Địa chỉ: Sô´1 Quynh lo, Dãy nhà C1, Khu tập thể Di Dân Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn Thanh Nhàn Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113248

Tên bưu cục: Trần Khát Chân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´262, Phố Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn Thanh Nhàn Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 113201

Tên bưu cục: Trần Khát Chân 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´437, Phố Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn Thanh Nhàn Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>