MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thành Nhất

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63186, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là 63186.

2. Mã bưu chính 63186 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63186 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thành Nhất Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63186 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk có 5 số là 63186, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 631712

Tên bưu cục: Mạc Đỉnh Chi 1

Điện thoại: 819225

Địa chỉ: Sô´121d, Đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Thành Nhất Thành Nhất Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631860

Tên bưu cục: Phan Bội Châu 4

Điện thoại: 859668

Địa chỉ: Sô´412, Đường Phan Bội Châu, Phường Thành Nhất Thành Nhất Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631861

Tên bưu cục: Thành Nhất 1

Điện thoại: 890305

Địa chỉ: Khối 5, Phường Thành Nhất Thành Nhất Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631885

Tên bưu cục: Thành Nhất 2

Điện thoại: 860670

Địa chỉ: Khối 4, Phường Thành Nhất Thành Nhất Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631886

Tên bưu cục: Thành Nhất 3

Điện thoại: 891200

Địa chỉ: Sô´40, Khối 8, Phường Thành Nhất Thành Nhất Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 632597

Tên bưu cục: Trường DTNT Tây Nguyên

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối 4, Phường Thành Nhất Thành Nhất Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>