MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 333154

Tên bưu cục: Thanh Phú

Điện thoại: 01656681768

Địa chỉ: Thôn Mường Bo, Xã Thanh Phú Thanh Phú Sa Pa Lào Cai

Xem chi tiết>>