MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạnh Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre là Mã bưu chính 93300, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre là 93300.

2. Mã bưu chính 93300 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93300 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạnh Phú Thạnh Phú, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93300 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre có 5 số là 93300, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 933190

Tên bưu cục: BCP Thạnh Phú

Điện thoại: 02753878814

Địa chỉ: Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú Thạnh Phú Thạnh Phú Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933005

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 879133

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, Thị Trấn Thạnh Phú Thạnh Phú Thạnh Phú Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933170

Tên bưu cục: KT Thạnh Phú

Điện thoại: 02753878814

Địa chỉ: Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú Thạnh Phú Thạnh Phú Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933007

Tên bưu cục: Số 2

Điện thoại: 878500

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, Thị Trấn Thạnh Phú Thạnh Phú Thạnh Phú Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933008

Tên bưu cục: Số 3

Điện thoại: 878484

Địa chỉ: Ấp Thạnh Trị Thượng, Thị Trấn Thạnh Phú Thạnh Phú Thạnh Phú Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933000

Tên bưu cục: Thạnh Phú

Điện thoại: 02753878200

Địa chỉ: Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú Thạnh Phú Thạnh Phú Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933006

Tên bưu cục: Thị Trấn

Điện thoại: 870323

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, Thị Trấn Thạnh Phú Thạnh Phú Thạnh Phú Bến Tre

Xem chi tiết>>