MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạnh Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95312, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng là 95312.

2. Mã bưu chính 95312 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95312 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạnh Phú Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95312 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng có 5 số là 95312, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 953124

Tên bưu cục: Chợ Nhu Gia

Điện thoại: 0793853401

Địa chỉ: Khu 1, Xã Thạnh Phú Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953122

Tên bưu cục: Khu 1

Điện thoại: 02993853377

Địa chỉ: Khu 1, Xã Thạnh Phú Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953123

Tên bưu cục: Khu 2

Điện thoại: 0793853400

Địa chỉ: Khu 2, Xã Thạnh Phú Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953121

Tên bưu cục: Phước Bình

Điện thoại: 853238

Địa chỉ: Khu 4, Xã Thạnh Phú Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953120

Tên bưu cục: Thạnh Phú

Điện thoại: 02993853800

Địa chỉ: Khu 3, Xã Thạnh Phú Thạnh Phú Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>