MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 186830

Tên bưu cục: Thanh Sơn

Điện thoại: 680717

Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn Thanh Sơn Kiến Thuỵ Hải Phòng

Xem chi tiết>>