MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thanh Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre là Mã bưu chính 93424, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre là 93424.

2. Mã bưu chính 93424 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93424 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thanh Tân Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93424 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre có 5 số là 93424, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 932201

Tên bưu cục: Bến Phà Hàm Luông

Điện thoại: 840300

Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn 2, Xã Thanh Tân Thanh Tân Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932214

Tên bưu cục: Thanh Tân

Điện thoại: 840538

Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn 2, Xã Thanh Tân Thanh Tân Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932200

Tên bưu cục: Thanh Tân

Điện thoại: 0988390307

Địa chỉ: Ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân Thanh Tân Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932215

Tên bưu cục: Thanh Tân 1

Điện thoại: 840321

Địa chỉ: Ấp Tân Thông 3, Xã Thanh Tân Thanh Tân Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932216

Tên bưu cục: Thanh Tân 3

Điện thoại: 840887

Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn 1, Xã Thanh Tân Thanh Tân Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932521

Tên bưu cục: Thanh Tân 3

Điện thoại: 3840835

Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn 3, Xã Thanh Tân Thanh Tân Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932217

Tên bưu cục: Thanh Tân 4

Điện thoại: 840887

Địa chỉ: Ấp Thanh Xuân 1, Xã Thanh Tân Thanh Tân Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932218

Tên bưu cục: Thanh Tân 5

Điện thoại: 840969

Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn 2, Xã Thanh Tân Thanh Tân Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932219

Tên bưu cục: Thanh Tân 7

Điện thoại: 840729

Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn 4, Xã Thanh Tân Thanh Tân Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932520

Tên bưu cục: Thanh Tân 7

Điện thoại: 670766

Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn 4, Xã Thanh Tân Thanh Tân Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Xem chi tiết>>