MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thanh Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An là Mã bưu chính 47610, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An là 47610.

2. Mã bưu chính 47610 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 47610 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thanh Thịnh Thanh Chương, Nghệ An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 47610 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An

Mã bưu chính Phường xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An có 5 số là 47610, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 476100

Tên bưu cục: Ba Bến

Điện thoại: 0949791067

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Thanh Thịnh Thanh Thịnh Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 476101

Tên bưu cục: Thanh Thịnh

Điện thoại: 01664483849

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thanh Thịnh Thanh Thịnh Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>