MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạnh Thới Thuận

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95460, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng là 95460.

2. Mã bưu chính 95460 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95460 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạnh Thới Thuận Trần Đề, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95460 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng có 5 số là 95460, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 953320

Tên bưu cục: Thạnh Thới Thuận

Điện thoại: 02993814077

Địa chỉ: Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận Thạnh Thới Thuận Trần Đề Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953321

Tên bưu cục: Thạnh Thới Thuận

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận Thạnh Thới Thuận Trần Đề Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954601

Tên bưu cục: Thùng thư độc lập công cộng Thạnh Thới Thuận

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận Thạnh Thới Thuận Trần Đề Sóc Trăng

Xem chi tiết>>