MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Thùy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156770

Tên bưu cục: Thanh Thuỳ

Điện thoại: 973104

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy Thanh Thùy Thanh Oai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 156776

Tên bưu cục: Thanh Thuỳ

Điện thoại: 02433973113

Địa chỉ: Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy Thanh Thùy Thanh Oai Hà Nội

Xem chi tiết>>