MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạnh Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ là Mã bưu chính 90519, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ là 90519.

2. Mã bưu chính 90519 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90519 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90519 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ có 5 số là 90519, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 905061

Tên bưu cục: D2

Điện thoại: 3651409

Địa chỉ: Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905062

Tên bưu cục: Phụng Phụng

Điện thoại: 3651619

Địa chỉ: Ấp Phụng Phụng, Xã Thạnh Tiến Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905063

Tên bưu cục: Phụng Thạnh

Điện thoại: 3651743

Địa chỉ: Sô´3344B, Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905075

Tên bưu cục: Phụng Thạnh 1

Điện thoại: 3652463

Địa chỉ: Sô´QL80, Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905064

Tên bưu cục: Thạnh An 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh An Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905076

Tên bưu cục: Thạnh An 2

Điện thoại: 3641578

Địa chỉ: Ấp Phụng Phụng, Xã Thạnh Tiến Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905190

Tên bưu cục: Thạnh Tiến 1

Điện thoại: 3652850

Địa chỉ: Sô´150, Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905193

Tên bưu cục: Thạnh Tiến 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bờ Bao 1, Xã Thạnh Tiến Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905191

Tên bưu cục: Thạnh Tiến 2

Điện thoại: 3652851

Địa chỉ: Sô´Kinh F, Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905192

Tên bưu cục: Thạnh Tiến 3

Điện thoại: 3652881

Địa chỉ: Sô´2533, Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh Cần Thơ

Xem chi tiết>>