MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Trì

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 100200

Tên bưu cục: Đại Đồng

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Phường Thanh Trì Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128600

Tên bưu cục: Thanh Trì

Điện thoại: 6441937

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thuận, Phường Thanh Trì Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128615

Tên bưu cục: Thôn Thượng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´3, Dãy nhà I, Khu tập thể Cơ khí đường bộ 2, Phường Thanh Trì Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128614

Tên bưu cục: Xóm Giữa

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Giữa, Phường Thanh Trì Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128616

Tên bưu cục: Xóm Giữa 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Giữa, Phường Thanh Trì Thanh Trì Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>