MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thành Triệu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre là Mã bưu chính 93148, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre là 93148.

2. Mã bưu chính 93148 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93148 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thành Triệu Châu Thành, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93148 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre có 5 số là 93148, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 931487

Tên bưu cục: số 37

Điện thoại: 626470

Địa chỉ: Ấp Phước Lễ, Xã Thành Triệu Thành Triệu Châu Thành Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931489

Tên bưu cục: Số 44

Điện thoại: 3626654

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Thành Triệu Thành Triệu Châu Thành Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931488

Tên bưu cục: Số 50

Điện thoại: 626969

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Thành Triệu Thành Triệu Châu Thành Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931486

Tên bưu cục: số 8

Điện thoại: 626000

Địa chỉ: Ấp Phước Thạnh 2, Xã Thành Triệu Thành Triệu Châu Thành Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931480

Tên bưu cục: Thành Triệu

Điện thoại: 02753866351

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Thành Triệu Thành Triệu Châu Thành Bến Tre

Xem chi tiết>>