MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Tùng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 175870

Tên bưu cục: Thanh Tùng 2

Điện thoại: 736411

Địa chỉ: Khu phố Phố Đoàn, Xã Thanh Tùng Thanh Tùng Thanh Miện Hải Dương

Xem chi tiết>>