MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Tường

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 475800

Tên bưu cục: Đại Đồng

Điện thoại: 823315

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thanh Tường Thanh Tường Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 475801

Tên bưu cục: Thanh Tường

Điện thoại: 02383939765

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Thanh Tường Thanh Tường Thanh Chương Nghệ An

Xem chi tiết>>