MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thanh Xuân Bắc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội là Mã bưu chính 12050, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội là 12050.

2. Mã bưu chính 12050 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12050 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12050 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội có 5 số là 12050, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 120520

Tên bưu cục: Lương Thế Vinh

Điện thoại: 8547496

Địa chỉ: Sô´15, Phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120578

Tên bưu cục: Lương Thế Vinh

Điện thoại: 5532731

Địa chỉ: Sô´kiốt2 ĐHQG, Đường Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120580

Tên bưu cục: Lương Thế Vinh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´183, Đường Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120560

Tên bưu cục: Nguyễn Quý Đức

Điện thoại: 38547471

Địa chỉ: Sô´2, Phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120574

Tên bưu cục: Nguyễn Quý Đức

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´49, Phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120579

Tên bưu cục: Thanh Xuân 2

Điện thoại: 5531884

Địa chỉ: Sô´4a/34 ĐHNN, Dãy nhà A1, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120575

Tên bưu cục: Thanh Xuân 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´207, Phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120573

Tên bưu cục: Thanh Xuân Bắc

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´P116, Dãy nhà B1, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120500

Tên bưu cục: Thanh Xuân Bắc

Điện thoại: 024.38545418

Địa chỉ: Dãy nhà C10, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120576

Tên bưu cục: Thanh Xuân Bắc 1

Điện thoại: 8549925

Địa chỉ: Sô´108 E6, Dãy nhà A1, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 120577

Tên bưu cục: Thanh xuân Bắc 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´19, Dãy nhà D6, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân Hà Nội

Xem chi tiết>>