MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạnh Yên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang là Mã bưu chính 92467, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang là 92467.

2. Mã bưu chính 92467 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92467 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạnh Yên U Minh Thượng, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92467 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang có 5 số là 92467, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 924672

Tên bưu cục: Cạn Ngọn A

Điện thoại: 883925

Địa chỉ: Ấp Cạn Ngọn A, Xã Thạnh Yên Thạnh Yên U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924670

Tên bưu cục: Công Sự

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên Thạnh Yên U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924671

Tên bưu cục: Công Sự

Điện thoại: 883879

Địa chỉ: Ấp Cạn Ngọn A, Xã Thạnh Yên Thạnh Yên U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922550

Tên bưu cục: Công Sự

Điện thoại: 883001

Địa chỉ: Ấp Cạn Ngọn A, Xã Thạnh Yên Thạnh Yên U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922551

Tên bưu cục: Thạnh Yên

Điện thoại: 02973520001

Địa chỉ: Ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên Thạnh Yên U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924600

Tên bưu cục: U Minh Thượng

Điện thoại: 02973883001

Địa chỉ: Ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên Thạnh Yên U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924610

Tên bưu cục: U Minh Thượng

Điện thoại: 02973883999

Địa chỉ: Ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên Thạnh Yên U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924660

Tên bưu cục: U Minh Thượng

Điện thoại: 02973522522

Địa chỉ: Ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên Thạnh Yên U Minh Thượng Kiên Giang

Xem chi tiết>>