MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thất Khê

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn là Mã bưu chính 24310, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn là 24310.

2. Mã bưu chính 24310 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 24310 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thất Khê Tràng Định, Lạng Sơn.

Ngoài ra, Mã bưu chính 24310 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn

Mã bưu chính Phường xã Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn có 5 số là 24310, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 243100

Tên bưu cục: Tràng Định

Điện thoại: 02053883005

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Thất Khê Thất Khê Tràng Định Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 243140

Tên bưu cục: Tràng Định

Điện thoại: 02053883005

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Thất Khê Thất Khê Tràng Định Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 243170

Tên bưu cục: Tràng Định

Điện thoại: 02053883005

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Thất Khê Thất Khê Tràng Định Lạng Sơn

Xem chi tiết>>