MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thèn Chu Phìn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 313974

Tên bưu cục: Chưa rõ

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Cái Phìn, Xã Thèn Chu Phìn Thèn Chu Phìn Hoàng Su Phì Hà Giang

Xem chi tiết>>