MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thèn Phàng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 314561

Tên bưu cục: Thèn Phàng

Điện thoại: 01655462937

Địa chỉ: Thôn Pô Cổ, Xã Thèn Phàng Thèn Phàng Xín Mần Hà Giang

Xem chi tiết>>