MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thiện Phiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 161380

Tên bưu cục: Thiện Phiến

Điện thoại: 877839

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến Thiện Phiến Tiên Lữ Hưng Yên

Xem chi tiết>>