MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thiết Ống

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 448360

Tên bưu cục: Đồng Tâm

Điện thoại: 02373879101

Địa chỉ: Làng Đồng Tâm, Xã Thiết Ống Thiết Ống Bá Thước Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448361

Tên bưu cục: Thiết Ống

Điện thoại: 01246868164

Địa chỉ: Làng Chun, Xã Thiết Ống Thiết Ống Bá Thước Thanh Hoá

Xem chi tiết>>