MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thiệu Công

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 445760

Tên bưu cục: Thiệu Công

Điện thoại: 0948716795

Địa chỉ: Thôn Liên Minh, Xã Thiệu Công Thiệu Công Thiệu Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>