MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thiệu Đô

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá là Mã bưu chính 44596, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá là 44596.

2. Mã bưu chính 44596 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 44596 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thiệu Đô Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Ngoài ra, Mã bưu chính 44596 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Mã bưu chính Phường xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá có 5 số là 44596, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 445960

Tên bưu cục: Ba Chè

Điện thoại: 02373829005

Địa chỉ: Thôn Trà Thượng, Xã Thiệu Đô Thiệu Đô Thiệu Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 445961

Tên bưu cục: Thiệu Đô

Điện thoại: 0947245236

Địa chỉ: Thôn Cổ Đô, Xã Thiệu Đô Thiệu Đô Thiệu Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>