MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thiệu Duy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 445690

Tên bưu cục: Thiệu Duy

Điện thoại: 0949043818

Địa chỉ: Thôn Đông Mỹ, Xã Thiệu Duy Thiệu Duy Thiệu Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>