MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thịnh Liệt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội là Mã bưu chính 12800, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội là 12800.

2. Mã bưu chính 12800 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12800 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thịnh Liệt Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12800 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội có 5 số là 12800, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 128018

Tên bưu cục: Cầu Tiên

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´ngõ 1, Xóm Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128020

Tên bưu cục: Giáp Tứ

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Giáp Tứ, Phường Thịnh Liệt Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128021

Tên bưu cục: Thịnh Liệt

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´xóm 2, Thôn Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128001

Tên bưu cục: Thịnh Liệt

Điện thoại: 8619677

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Thịnh Liệt Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128010

Tên bưu cục: Thịnh Liệt

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´18 đường 1, Xóm 2, Phường Thịnh Liệt Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128019

Tên bưu cục: Thịnh Liệt 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´xóm 2, Thôn Giáp Tứ, Phường Thịnh Liệt Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128000

Tên bưu cục: Thịnh Liệt 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´204Cầu Tền, Xóm Cầu Tiên, Phường Thịnh Liệt Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128022

Tên bưu cục: Thịnh Liệt 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Tổ 20, Thôn Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128023

Tên bưu cục: Thịnh Liệt 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Tổ 30, Tổ 20, Phường Thịnh Liệt Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>