MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thịnh Quang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội là Mã bưu chính 11690, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội là 11690.

2. Mã bưu chính 11690 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11690 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thịnh Quang Đống Đa, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11690 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội có 5 số là 11690, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 116965

Tên bưu cục: [EMS] BCP COD Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 117140

Tên bưu cục: [EMS] BCP Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: xxxxxx

Tên bưu cục: [EMS] BCP Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 117130

Tên bưu cục: [EMS] GD Thanh Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115000

Tên bưu cục: Đống Đa

Điện thoại: 024.35632774

Địa chỉ: Sô´35, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115050

Tên bưu cục: Đống Đa

Điện thoại: 024.35632774

Địa chỉ: Sô´35, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116900

Tên bưu cục: Thái Thịnh

Điện thoại: 38531181

Địa chỉ: Sô´35, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116963

Tên bưu cục: Vĩnh Hồ

Điện thoại: 5623511

Địa chỉ: Sô´123 C1, Dãy nhà B1, Khu tập thể Vĩnh Hồ, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116901

Tên bưu cục: Yên Lãng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1b, Dãy nhà B40, Khu tập thể Yên Lãng, Phường Thịnh Quang Thịnh Quang Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>