MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thổ Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 304130

Tên bưu cục: Thổ Bình

Điện thoại: 851766

Địa chỉ: Thôn Nà Cọn, Xã Thổ Bình Thổ Bình Chiêm Hoá Tuyên Quang

Xem chi tiết>>