MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thọ Nghiệp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 427320

Tên bưu cục: Thọ Nghiệp

Điện thoại: 01232065599

Địa chỉ: Xóm 20, Xã Thọ Nghiệp Thọ Nghiệp Xuân Trường Nam Định

Xem chi tiết>>