MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thọ Xương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 451110

Tên bưu cục: Thọ Xương

Điện thoại: 0944835119

Địa chỉ: Thôn Hữu Lễ 1, Xã Thọ Xương Thọ Xương Thọ Xuân Thanh Hoá

Xem chi tiết>>