MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thới Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ là Mã bưu chính 90483, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ là 90483.

2. Mã bưu chính 90483 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90483 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thới Hưng Cờ Đỏ, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90483 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ có 5 số là 90483, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 904840

Tên bưu cục: Ấp 2

Điện thoại: 3690019

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thới Hưng Thới Hưng Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904839

Tên bưu cục: Nông Trường Sông Hậu

Điện thoại: 3690001

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thới Hưng Thới Hưng Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904830

Tên bưu cục: Sông Hậu

Điện thoại: 02923690101

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thới Hưng Thới Hưng Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904841

Tên bưu cục: Thới Hưng

Điện thoại: 02923690077

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thới Hưng Thới Hưng Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904831

Tên bưu cục: Thới Hưng 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thới Hưng Thới Hưng Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>