MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thới Lai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ là Mã bưu chính 90567, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ là 90567.

2. Mã bưu chính 90567 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90567 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thới Lai Thới Lai, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90567 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ có 5 số là 90567, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Lai, Thới Lai, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 904610

Tên bưu cục: Thới Lai

Điện thoại: 3869300

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904650

Tên bưu cục: Thới Lai

Điện thoại: 02923689299

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905610

Tên bưu cục: Thới Lai

Điện thoại: 02923689299

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904600

Tên bưu cục: Thới Lai

Điện thoại: 02923689299

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905670

Tên bưu cục: Thới Lai 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thới Phong A, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905671

Tên bưu cục: Thới Lai 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904602

Tên bưu cục: Thới Phong

Điện thoại: 3680301

Địa chỉ: Ấp Thới Phong A, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904601

Tên bưu cục: Thới Thuận A

Điện thoại: 3689054

Địa chỉ: Sô´222/1, Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904609

Tên bưu cục: Thới Thuận A1

Điện thoại: 3681013

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904608

Tên bưu cục: Thới Thuận B

Điện thoại: 3680331

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904611

Tên bưu cục: Thới Thuận B1

Điện thoại: 680331

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 905630

Tên bưu cục: VP BĐH Thới Lai

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai Thới Lai Thới Lai Cần Thơ

Xem chi tiết>>